Hızlı Anlamayı (Öğrenmeyi) Geliştirmek

  • Anasayfa
  • Hızlı Anlamayı (Öğrenmeyi) Geliştirmek
Images
Images
Images
Images
Hızlı Anlamayı (Öğrenmeyi) Geliştirmek

Hızlı Anlamayı (Öğrenmeyi) Geliştirmek

Anlama

Okunanı anlama, okumanın temel amacıdır. Bilgi edinmek, yaşam deneyimi kazanmak, düşünce gücümüzü geliştirmek için okuruz.

Okur; metinde, yazarın seçtiği konuyu anlamaya, esas iletmek istediği düşünceyi bulmaya çalışır. Öne sürdüğü düşüncelere katıldığı, katılmadığı noktaları belirler. Okunanları zihninde imgeler. Kısaca söylemek gerekirse, okuma sürecinde, yazarla bir iletişim içine girer. Girilen iletişim çok yönlüdür. Düşünsel, duygusal, duyumsal ve eleştirel düzeyde çaba ister. Gerçek anlamda anlama; yazarın esas anlatmak istediğini bulabilmek, yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve yeniden kurgulayabilmektir. Etkin okumanın diğer adının, zihinsel okuma olduğunu söylemiştik. Beynimizi, okunanı anlayabilecek şekilde eğitmek için ona farklı yol ve yöntemleri öğretmek gerekir.

Okunanı anlama yöntemlerini aşağıdaki ana başlıklar altında inceleyebiliriz:

A- Beyni etkili kullanmak

B- Motivasyonu geliştirmek

C- Esnek okumak

D- Beş duyu ile okumak

E- Özdeşleşerek okumak

F- Eleştirerek okumak

G- Konsantrasyonu geliştirmek

H- Okuma yöntemini metnin türüne göre ayarlamak