Öğrenme (Anlama) Biçimleri

  • Anasayfa
  • Öğrenme (Anlama) Biçimleri
Images
Images
Images
Images
Öğrenme (Anlama) Biçimleri

Öğrenme (Anlama) Biçimleri

Her insanın, kendine özgü bir öğrenme biçimi vardır. Öğrenme biçimleri üç ana basiıv altında toplanabilir:

- Görsel öğrenenler

- İşitsel öğrenenler

- Dokunsal (Kinestetik) öğrenenler

Okuma sürecinde uygulanan yol ve yöntemler; okurun, öğrenme biçimine göre de seçilmelidir. Öğrenmek istenilen bilgileri, okurken ve belleğe kayıt yaparken, okurun öğrenme biçimine özgü yollar uygulamak gerekir. Şimdi; öğrenme biçimlerinin özelliklerini ayrı ayrı inceleyelim ve kendi öğrenme biçimimizin hangisi olduğunu anlamaya çalışalım.

 

Görsel Öğrenenler

Tertip ve düzeni çok severler. Özel yaşamlarında karışıklık ve dağınıklıktan hoşlanmazlar.

Odaları, çalışma masaları, dolapları her zaman düzenlidir.

Giysilerine özen gösterir, temiz tutarlar.

Planlı çalışmayı severler. Öğrenecekleri bilgilerin, belli bir sıra ve düzen içinde verilmesini isterler.

Renkleri, çok küçük yaşta tanırlar.

Resimli kitapları okumayı severler. Grafik, şekil, resim, harita, slayt, tapegöz vb. araçlarla daha kolay öğrenirler.

Genellikle sessiz çalışırlar.

Sözle anlatılanları izlemekte zorlanırlar, yazılı metin isterler.

Gördüklerini, izlediklerini kolay hatırlarlar.

Okuduklarını belleklerinde görüntülerler.

Çok iyi gözlemcidirler.

Okudukları metinlerde, dilbilgisi kurallarına, yazım kurallarına dikkat ederler. Yapılmış hataların farkına varırlar.

En başarılı hızlı okuyucular görsellerden çıkar.

 

İşitsel Öğrenenler

Dinlemeyi, okumaya tercih ederler.

Sesli düşünürler.

İş yaparken müzik dinlemeyi, mırıldanmayı severler.

Kişileri seslerinden tanıyabilirler.

Yabancı dili çabuk öğrenirler.

Konuşmayı severler. Her konuda konuşmak, tartışmak isterler.

Ses tonlarını ayarlayarak, güzel ve uyumlu konuşurlar.

Okurken sesli okumayı tercih ederler.

Sözcük hâzineleri zengindir. Küçük yaştan itibaren diğer yaşıtlarına göre daha güzel ve uzun cümleler kurabilirler.

Konuşmalarında ahenk akıcılık vardır.

Sessiz okuma yaparken sıkılırlar. İşitseller, seslerini duymadıklarını anlamakta zorlanırlar.

Sese karşı duyarlıdırlar. Ufak bir gürültüden rahatsız olurlar.

Sözel anlatımda başarılıdırlar. Karşılarında kimse olmasa bile, kendi kendilerine konuşurlar.

Yazılı anlatımda aynı başarıyı gösteremezler. Anlatım bozuklukları ve yazım hataları yaparlar.

Sınıfta sürekli söz almak ve yanındaki arkadaşı ile konuşmak isterler.

 

Dokunsal ( Kinestetik) Öğrenenler

Dokunsallar için en kolay iletişim kurma aracı dokunmadır.

Dokunarak, hareket ederek, yaparak - yaşayarak öğrenirler.

Algılamak istediklerini, tüm vücutları ile hissederler.

Hedeflerine ulaşmak için, hemen harekete geçerler.

Öğrenip belleklerine kaydettiklerini anımsarken; dokunurken duyumsadıkları hazlar ve duyguları kullanırlar.

Nesnelere, insanlara, çevrelerine dokunmayı, dokunulmayı isterler.

Koşmak, zıplamak, oynamak, düşmek, dans etmek yaşamlarının bir parçasıdır.

Konuşurken, karşısındakine sürekli dokunurlar, iletişimlerini daha çok dokunarak kurarlar.

Ağaçlara tırmanırlar, doğa yürüyüşleri yaparlar, dağcılığa meraklıdırlar. Doğayla bütünleşmiş gibidirler.

Kıyafetlerine hiç dikkat etmezler. Gömlekleri dışarda, etekleri sökük, düğmeleri kopmuştur.

Karışıklık ve düzensizlikten rahatsız olmazlar.

Görsellik onlar için önemli değildir.

Sözel ifadeler ilgilerini çekmez.