Hızlı ve Etkin Okuma Nedir?

  • Anasayfa
  • Hızlı ve Etkin Okuma Nedir?
Images
Images
Images
Images
Hızlı ve Etkin Okuma Nedir?

Hızlı ve Etkin Okuma Nedir?

Hızlı ve etkin okuma; gözlerle beynin çalışmasını geliştirerek, dakikada sessiz olarak okunan sözcük sayısını ve anlama düzeyini artırmak demektir.

Hızlı okuma, göz ve beynin çalışma prensiplerine göre yapılan bir okuma olduğu için diğer adı, ‘zihinsel okuma’dır.

Sesli okumada, okuma hızı ölçülemez. Çünkü okuyucunun konuşma şekli ve konuşma hızı okuma hızını belirler. Ağır ağır konuşan okuyucu, ağır ağır okur; kekeleyerek konuşan okuyucu, kekeleyerek dolayısıyla yavaş okur.

Sesli okuma, gözler, dudaklar, dil, ses telleri, kulaklar ve beyin arasında gerçekleşir. Görme, duyma, konuşma, düşünme organları okuma edimine katılmış olur. Sesli okuyucu, doğru ve güzel okumayı amaçlar. Okuduğu metnin anlamı dışında, sesini tonlamayı, vurgulamayı da düşünmek zorundadır.

Okur sesini duyurma, vurgu ve tonlamayı doğru yapabilme endişesi yaşarken esas anlamı kaçırır. Dikkat, görme, duyma, konuşma, düşünme organları arasında dağılır. Anlama, tam ve doğru olarak gerçekleşmez. Sesli okuma, hem yorucu hem yavaştır. İlgi ve dikkat, farklı organlar arasında dağıldığı için anlama oranı düşüktür.

Hızlı ve etkin okuma ise; sessiz, sadece gözler ve beyin arasında gerçekleştirilen okumadır. Sesli okumada olduğu gibi arada, dudaklar, dil, ses telleri, kulaklar yoktur. Okur, sesin niteliğini vurgu ve tonlamayı düşünme gibi bir kaygı yaşamaz. Dikkat, sadece okunan metin üzerinde yoğunlaşır. Bilgi ve düşünce akışı, kesintiye uğramadan gelir, hız artar, anlama oranı yükselir. Okur daha az yorulur, buna karşın daha hızlı okur.

Sevgili Dahi, hızlı okuma yapabilmek için beyni ve gözleri çok iyi tanımak gerekmektedir. Çoğu insan onlardaki devasa potansiyelin farkında ve ayırdında olmadığı için onları geliştirme ihtiyacı bile hissetmemektedir. Onların gücünü fark ettiğinde kafanda nasıl bir mucize taşıdığının idrak edebileceksin.